Verstand van zaken
in.spiratie werkt elke dag vol overtuiging aan een beter presterende overheid. Dankzij ruim 15 jaar advies- en implementatie-ervaring in alle geledingen van de overheid, beschikt in.spiratie over een goed beeld van de mix van organisatieontwikkeling, procesverbetering en informatievoorziening die daarvoor nodig is. Van buiten naar binnen kijkend, helpt in.spiratie overheidsorganisaties de eigen producten en diensten scherp af te bakenen en de processen waarin die producten en diensten worden voortgebracht, te identificeren en uniformeren.

Een overheid die bedrijfsmatig opereert door processen 'lean' in te richten en zaakgericht uit te voeren, is fundamenteel voor betere prestaties. Daarbij kan niet worden volstaan met alleen de primaire - op een klant - gerichte processen. Het is juist de verbinding tussen die primaire processen en de bedrijfsvoering - 'secundaire' processen, zoals tijdregistratie, managementinformatie, begroting en verantwoording - waarmee het verschil wordt gemaakt tussen een organisatie die 'in control' is en een organisatie die dat niet is.

Tot slot, want dit is ├ęcht 'de volgorde der dingen' is het zaak de informatievoorziening aan te laten sluiten op dit ontwikkelde gedachtegoed. Niet door ongebreideld nieuwe systemen te kopen, maar door eerst een goede analyse te maken van wat al in huis is en geschikt gemaakt kan worden; pas als duidelijk is dat cruciale functionaliteit ontbreekt, is het moment aangebroken naar nieuwe systemen uit te kijken.

In het jargon van informatiearchitecten wordt deze aanpak ook wel 'werken onder architectuur' genoemd. inspiratie.nl werkt liever conform GBv: Gezond Boerenverstand. Komt op hetzelfde neer, alleen gebruiken wij minder moeilijke woorden.


Bezoekadres Valkenboskade 675, 2563 JH Den Haag
Postadres Cypresstraat 85, 2565 LT Den Haag
E-mail info@in.spiratie.nl